Langelone II
Fra broen i en anden vinkel
Billede taget fra fordækket mod styrehuset!
Billede fra styrehuset, det man ser er radar og VHF radio!
Billede fra bagerste ende af salonnen!
Billede fra den modsatte side af styrehuset!
Billede fra køkken bagud mod salon!
Fra salon mod køkken
En dobbelt og en enkelt køje i bagbords side i salonnen
Styrehuset frem mod styrepladsen
Billede taget frem mod forenden, igennem mellemgangen, så man ser forkahytten
Billede fra mellemgang og ind på toilet
Billede fra forgang og bagud mod salon
Et billede mere af toiletrum
Billede fra salon mod køjer i bagbord
Billede taget fra broen
Fra salon mod køkken
Og et mere fra broen